Flash movie
Zarz±dzanie i po¶rednictwo nieruchomo¶ciamiBiuro zarz±dzania nieruchomo¶ciami prowadzi działalno¶ć z zakresu szeroko pojętej obsługi rynku nieruchomo¶ci:
  • po¶rednictwo w obrocie nieruchomo¶ciami,
  • profesjonalne zarz±dzanie nieruchomo¶ciami,
  • doradztwo w zakresie rynku nieruchomo¶ci,
  • nadzory budowlane,
  • kosztorysowanie,
  • przegl±dy okresowe roczne i pięcioletnie,
  • projektowanie,
  • wykonawstwo,
  • oceny i ekspertyzy budowlane.
  • Flash movie